Czyszczenie kanalizacji

Metoda ciśnieniowo – hydrodynamiczna polega na wypłukiwaniu wodą pod wysokim ciśnieniem wszelkich nieczystości znajdujących się w kanale. Nasze urządzenie przy pomocy specjalnej pompy wytwarza ciśnienie o wartości ponad 140 barów czyszcząc przewody rurowe o średnicy do 800mm. Dysze czyszczące dobierane są w zależności od średnicy kanału oraz jego zanieczyszczenia.

schemat czyszczenia kanalizacji

Poprzez czyszczenie przy użyciu wysokiego ciśnienia nie używamy środków chemicznych oraz detergentów dzięki czemu nie zanieczyszczamy środowiska.

Zakres naszych usług to:

  • usuwanie awarii kanalizacyjnych
  • konserwacja kanalizacji
  • czyszczenie kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, przemysłowej, studzienek, wypustów ulicznych, osadników, instalacji domowej)
  • pomiary szczelności kanalizacji
wuko

Dlaczego my?

Posiadamy auto ciężarowe ciśnieniowo-asenizacyjne typu WUKO ze zbiornikiem o pojemności ponad 9.000 litrów. Czyszczenie kanalizacji odbywa się przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem 140 barów. Posiadamy również szereg dysz przeznaczonych do różnego rodzaju zanieczyszczeń i średnic rur.

Korzyści:

  • uniknięcie wystąpienia awarii (zatory, wylewanie ścieków)
  • uniknięcie zarastania kanalizacji (korzenie, osad, przedmioty stałe)
  • usunięcie nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek
  • poprawienie wyników badań ścieków, a zatem uniknąć kar wynikających z przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia ścieków